Udruga 100%-tnih HRVI


SJEĆANJA - Preminuli 2011. godine

Grubešić, Dragutin - 04.01.2011.

Dumonjić, Sead - 15.02.2011.

Bednjač, Mladen - 07.05.2011.

Mehmedović, Jugoslav - 09.06.2011.

Previšić, Ivan - 16.06.2011.

Makjanić, Leonard - 17.08.2011.

Šabanagić, Amir - 04.05.2011.